سیستم کشویی سه ریل

بیشترین بازشو با سیستم کشویی سه‌‌ریل

برای انتخاب پنجره یا در با توجه به نیاز تردد و یا تهویه بهتر است بدانید چه نوع پنجره‌ای بازشوی بیشتری دارد.
انواع مختلف پنجره امکان بازشوی محدودی دارند برای مثال پنجره‌های تک‌حالته و دو‌حالته در نهایت ۱۱۰ سانتی‌متر بازشو و پنجره‌های کشویی و فولکسی uPVC ، نهایتاً ۱۵۰ سانتی‌متر بازشو دارند.
در پنجره‌های آلومینیومی کشویی دو‌ ریل این میزان بازشو در حدود ۳۰۰ سانتی‌متر است.
اگر به بازشوی بیشتری احتیاج دارید پیشنهاد چهلستون سیستم در و پنجره‌ها کشویی سه‌ریل است که می‌تواند در حدود ۶۰۰ سانتی‌متر بازشوی مفید ایجاد کند.

سیستم کشویی سه ریل