پروفیل آکپا

انواع پروفیل پنجره دوجداره آلومینیومی آکپا (Aluminum profiles for window)

 

پروفیل آکپا

پروفیل درب و پنجره آلومینیومی آکپا

(Akpa)

 

سیستم پروفیل آلومینیوم درب و پنجره کشویی و لولایی ترمال بریک آکپا

سیستم پروفیل آلومینیوم درب و پنجره کشویی عایق (ترمال بریک) آکپا سری TS-77
سیستم کشویی مدل پروفیل پنجره دوجداره آلومینیومی آکپا ترمال بریک شامل یک قطعه مضاعف ضد حرارتی می باشد. این سیستم پنجره دوجداره آلومینیومی قابلیت نصب شیشه دوجداره مابین ۴ الی ۲۴ میلیمتر را دارا می باشد. شرح اطلاعات فنی و عایقی این پروفیل دوجداره آلومینیومی درب و پنجره به این شرح است:
پلی آمید ۲۰میلیمتر=نوع عایق حرارتی
عایق حرارتی = EN ISO 10077-2
انتقال گرما = uf=4.45 w/m2k
میلیمتر ۷۷.۴ = عرض فریم
۱۴.۸ -۱۸ =اندازه پلی آمید

سیستم پروفیل آلومینیوم درب و پنجره کشویی عایق (ترمال بریک) آکپا سری TS-94
سیستم کشویی مدل پنجره دوجداره آلومینیومی ترمال بریک جایگزین کشویی انواع پنجره و راه حل ایده آل عایق بالا صدا و حرارت میباشد سیستم کشویی مدل پنجره دوجداره آلومینیومی ترمال بریک مناسب برای دهانه های متوسط و بزرگ نوارها از جنس پی دی ام میباشد و قابلیت نصب لنگه توری دارا میباشد.
شرح اطلاعات فنی این پروفیل دوجداره آلومینیومی درب و پنجره به این شرح است:
میلیمتر ۹۴ = عرض فریم
میلیمتر ۳۸ = عرض لنگه
۱۰-۱۵-۱۸-۲۵=اندازه پلی آمید

سیستم پروفیل آلومینیوم درب و پنجره کشویی عایق (ترمال بریک) آکپا سری TS-143
سیستم کشویی مدل پنجره دوجداره آلومینیومی ترمال بریک دارای ضخامت شیشه به اندازه ۴۶ میلیمتر می باشد این سیستم کشویی مدل پنجره دو جداره آلومینیومی ترمال بریک دارای عایق حرارتی EN ISO 10077-2 می باشد.
شرح اطلاعات فنی این پروفیل دوجداره آلومینیومی درب و پنجره به این شرح است:
میلیمتر۶۰ = عرض فریم
میلیمتر ۶۲= عرض لنگه
میلیمتر ۱۰۶= ارتفاع لنگه

سیستم پروفیل آلومینیوم درب و پنجره لولایی عایق (ترمال بریک) آکپا سری TH-55
سیستم لولایی مدل پنجره دوجداره آلومینیومی ترمال بریک دارای نفوذ پذیری در هوا و صدا میباشد مقاوم در برابر باد سیستم لولایی مدل پنجره دو جداره آلومینیومی ترمال بریک دارای عایقی از جنس پلی آمید نوارهایی از جنس پی دی ام می باشد.
شرح اطلاعات فنی این پروفیل دوجداره آلومینیومی درب و پنجره به این شرح است:
میلیمتر ۵۵ = عرض فریم
میلیمتر ۶۲.۳ = عرض لنگه

سیستم پروفیل آلومینیوم درب و پنجره لولایی عایق (ترمال بریک) آکپا سری TH-60
سیستم لولایی مدل پنجره دوجداره آلومینیومی ترمال بریک شامل عایقی از جنس پلی آمید و نوارهایی از جنس ای پی دی ام میباشد . سیستم لولایی مدل پنجره دوجداره آلومینیومی ترمال بریک دارای ضخامت شیشه به اندازه ۱۵-۲۴ میلیمتر می باشد.
شرح اطلاعات فنی این پروفیل دوجداره آلومینیومی درب و پنجره به این شرح است:
میلیمتر ۶۰ = عرض فریم
میلیمتر ۶۵= عرض لنگه

سیستم پروفیل آلومینیوم درب و پنجره لولایی عایق (ترمال بریک) آکپا سری TH-75
سیستم لولایی مدل پنجره دوجداره آلومینیومی ترمال بریک شامل ضخامت شیشه ۶-۳۶ میلیمتر می باشد سیستم لولایی مدل پنجره دوجداره آلومینیومی ترمال بریک دارای عایق از جنس پلی آمید و نوارهایی ازجنس ای پی دی ام می باشد .
میلیمتر ۷۵ = عرض فریم
میلیمتر ۶۶.۶ = عرض لنگه

سیستم پروفیل آلومینیوم درب و پنجره کشویی و لولایی نرمال آکپا

سیستم پروفیل آلومینیوم درب و پنجره کشویی عایق نرمال آکپا سری AH-45
سیستم لولایی مدل پروفیل پنجره دوجداره آلومینیومی آکپا نرمال شامل نوارهایی از جنس ای پی دی ام می باشد سیستم لولایی مدل پنجره دوجداره آلومینیومی نرمال امکان استفاده از گونیای اکسترودی و دایکاستی می باشد .
اطلاعات فنی پروفیل لولایی مدل پنجره دوجداره نرمال به شرح زیر می باشد :
میلیمتر۴۵.۵ : عرض فریم
میلیمتر ۴۵.۵ : عرض لنگه
میلیمتر۴-۱۸ : ضخامت شیشه

سیستم پروفیل آلومینیوم درب و پنجره کشویی عایق نرمال آکپا سری AH-59
سیستم لولایی مدل پنجره دوجداره آلومینیومی نرمال شامل نوارهایی از جنس ای پی دی ام می باشد . سیستم لولایی مدل پنجره دوجداره آلومینیومی نرمال امکان استفاده از گونیای اکسترودی و دایکاستی می باشد .
اطلاعات فنی پروفیل لولایی مدل پنجره دوجداره آلومینیومی نرمال به شرح زیر می باشد :
میلیمتر۵۹ : عرض فریم
میلیمتر ۵۱.۵: عرض لنگه
میلیمتر ۶-۲۴: ضخامت شیشه

سیستم پروفیل آلومینیوم درب و پنجره کشویی عایق نرمال آکپا سری AH-74
سیستم لولایی مدل پنجره دوجداره آلومینیومی نرمال شامل نوارهایی از جنس ای پی دی ام می باشد. سیستم لولایی مدل پنجره دو جداره آلومینیومی نرمال دارای عایق حرارتی و پهنای تسمه عایق این مدل از پنجره دوجداره آلومینیومی نرمال ۲۴ میلیمتر می باشد . انتقال گرمای سیستم لولایی مدل پنجره دوجداره آلومینیومی نرمال و اطلاعات فنی پروفیل لولایی پنجره دوجداره آلومینیومی به شرح زیر می باشد :
میلیمتر ۷۴ : عرض فریم
میلیمتر ۶۱ : عرض لنگه
میلیمتر ۶-۳۲ : ضخامت شیشه
انتقال گرما : uf=4.45 w/m2k

سیستم پروفیل آلومینیوم درب و پنجره لولایی عایق نرمال آکپا سری AS-60
سیستم کشویی مدل پنجره دوجداره آلومینیومی نرمال شامل آپشن های زیاد جهت ترکیب شیشه میباشد و قابلیت نصب ریل زیر بلبرینگ از نوع استیل میباشد سیستم کشویی مدل پنجره دوجداره آلومینیوم نرمال امکان استفاده از گونیای اکسترودی و دایکاستی میباشد. سیستم کشویی مدل پنجره دوجداره آلومینیومی نرمال دارای ضخامت شیشه ۴-۱۸ میلیمتر می باشد .
شرح اطلاعات فنی این پروفیل دوجداره آلومینیومی درب و پنجره به این شرح است:
میلیمتر۶۰ = عرض فریم
میلیمتر ۳۲= عرض لنگه
ضخامت پروفیل = ۱.۳-۱.۴

سیستم پروفیل آلومینیوم درب و پنجره لولایی عایق نرمال آکپا سری AS-74
سیستم کشویی مدل پنجره دوجداره آلومینیومی نرمال شامل آپشن های زیاد جهت ترکیب شیشه میباشد و قابلیت نصب ریل زیر بلبرینگ از نوع استیل میباشد مزیت این مدل از پنجره دوجداره آلومینیومی نرمال تعمیر و نگهداری آسان با توجه به سیستم ریل زیر بلبرینگ قابل حمل می باشد. سیستم کشویی مدل پنجره دوجداره آلومینیوم نرمال امکان استفاده از گونیای اکسترودی و دایکاستی میباشد. سیستم کشویی مدل پنجره دوجداره آلومینیومی نرمال دارای ضخامت شیشه ۲۴-۴ میلیمتر می باشد .
میلیمتر ۷۴: عرض فریم
میلیمتر۳۸ : عرض لنگه
میلیمتر۴-۲۴ : ضخامت شیشه

سیستم پروفیل آلومینیوم درب و پنجره لولایی عایق نرمال آکپا سری AS-90
سیستم کشویی مدل پنجره دوجداره آلومینیومی نرمال شامل آپشن های زیاد جهت ترکیب شیشه میباشد ، سیستم کشویی مدل پنجره دوجداره آلومینیوم نرمال امکان استفاده از گونیای اکسترودی و دایکاستی میباشد. سیستم کشویی مدل پنجره دوجداره آلومینیومی نرمال دارای ضخامت شیشه ۱۸-۴ میلیمتر می باشد.
میلیمتر۹۰ : عرض فریم
میلیمتر۳۸ : عرض لنگه
ضخامت پروفیل : ۱.۴-۱.۳

کلمات کلیدی
پنجره با نهایت صداگیرینمایندگی پنجره دوجدارهبهترین پنجره عایق صدابهترین پنجره برای ساختمانبهترین برند پنجره آلومینیوم پنجره چند جدارهپنجره آلومینومی ریلی پنجره سه جدارهپنجره آلومینیومی ترمال بر یک پنجره صداگیربهترین پروفیل پنجرهمزایای استفاده از پنجره آلومینیومیویژگی پنجره دوجداره آلومینیومیمقایسه پنجره دوجداره آلومینیومی با upvc– نمایندگی پنجره دوجداره – بهترین پنجره عایق صدابهترین پنجره برای ساختمانبهترین برند پنجره آلومینیوم پنجره چند جدارهپنجره آلومینومی ریلی پنجره سه جدارهپنجره آلومینیومی پنجره دوجدارهپنجره الومینیومی قیمت عایق صداپنجره آلومینیومی دوجداره عایق صوتینمای پنجره بزرگ پنجره استانداردپنجره با شیشه دوجدارهپنجره با شیشه لمینت – پنجره با یراق استانداردپنجره با یراق ترکبهترین پنجره دوجداره upvc اطلاعات پنجره دوجداره اطلاعات پنجره upvcبهترین برند پنجره یو پی وی سیبهترین پروفیل پنجره بهترین مارک پنجرهپنجره دوجدارهقیمت پنجره دوجدارهقیمت پنجره دوجداره ویستابسترگلاژ پنجره upvc پنجره تعمیر پنجره آلومینیومیپروفیل– قیمت پنجره upvc -پنجره دوجداره – قیمت توری پنجرهقیمت شیشه ضد سرقت توری پنجره دوجدارهپنجره دوجداره کشوییقیمت تعویض پنجره– بهترین پنجره دوجداره