خدمات پس از فروش و تعمیرات

خدمات پس از فروش و تعمیرات شرکت پنجره دوجداره چهلستون

محصول نهایی گروه درب و پنجره دوجداره چهلستون می بایست طبق استاندارد های تعریف شده در این مجموعه  تولید و در اختیار مصرف کننده قرار گیرد. لذا در سایت تولید پنجره دوجداره و سایت تولید شیشه دوجداره، قوانین و استانداردهای گروه صنعتی چهلستون الزامی و اجرا میگردد.

از این رو محصولات تولید شده توسط ما دارای ۱۰ سال ضمانت بی قید شرط و مادام العمر خدمات و پشتیبانی بر خوردار میباشند.