نرده شیشه ای جلو بالکن

نرده شیشه‌ای جلوبالکن

نرده_شیشه‌ای جلو بالکن، امکانی برای ایجاد فضایی مدرن برای نمای ساختمان است که امنیت و زیبایی #نما را تامین می‌کند که در نوع نصب و نما، متفاوت هستند برخی از انواع نرده‌ها عبارتند از؛
نرده شیشه‌ای با پایه اسپیگوت: که پایه‌هایی آلومینیومی و استیل روی زمین نصب می‌شود که نرده‌ها روی آن نصب می‌شود.
نرده شیشه‌ای فیکس‌پونیت: در این نوع نرده اتصال از کنار یا لبه دیوار اتفاق می‌افتد و اتصالات دکمه‌ای شکل در سوراخ‌های تعبیه شده، نصب می‌شوند.
نرده اکسپوز روکار و دفنی: نرده شیشه‌ای روکار با اتصال پروفیل شیاردار آلومینیومی و هندریل آلومینیوم روی شیشه، نصب می‌شود.
در نرده‌های دفنی باید مراحل نصب پایه آلومینیومی قبل از اجرای عملیات کف‌سازی و سنگ‌کاری، نصب شوند.