سیستم کشویی دفنی یا بدون آستانه

سیستم کشویی دفنی یا بدون آستانه

این سیستم پنجره کشویی  که در دسته طرح‌های مینیمال در معماری قرار می‌گیرد، قاب آلومینیومی پنجره که  سقف تا کف را فرامی‌گیرد به گونه‌ای طراحی شده  که قاب داخل کف زمین نصب می‌شود و حالتی مسطح را در نما ایجاد می‌کند. با توجه به اینکه این پنجره‌ها نمای وسیعی از شیشه دارند باید  در انتخاب شیشه به عایق صوتی، حرارتی و مقاوم بودن شیشه‌ها توجه شود. شرکت sky-frame برندی سوئیسی است که دو سیستم مختلف را در این پنجره کشویی تولید می‌کند؛ سیستم «اورجینال»، که قاب پنجره در کانالی (  داخل کف) نصب می‌شود و سیستم «هموار» که پنجره کشویی در شیارهایی یک سانتیمتری حرکت می‌کند و فضای مابین این شیارها با متریالی از کفپوش نمای ساختمان پوشانده می‌شود. شرکت در و پنجره چهلستون در حال حاضر، پنجره‌ای با سیستم کشویی دفنی یا بدون آستانه را تولید می‌کند که آستانه قاب پنجره کشویی داخل کف، دفن می‌شود و پنجره‌ای با نمایی بدون پاگیر را فراهم می‌آورد که برای مکان‌هایی که بازشو گسترده دارند و رفت و آمد فراوانی در آن صورت می‌گیرد والبته جذابیت بصری اهمیت دارد گزینه مناسبی محسوب می‌شوند.

درب و پنجره کشویی