شیشه هوشمند

فناوری درو پنجره

شیشه های هوشمند

زمانی که آسایش و پایداری دو اصل کلیدی در معماری محسوب می‌شود. در کنار تمایل رو به افزایش سلیقه عمومی به استفاده از ساختمان‌هایی با پنجره‌های بزرگ و دیوارهای شیشه‌ای، موضوع چالش‌برانگیز اتلاف انرژی یک مسئله اساسی محسوب می‌شود.  در طول سال‌ها یکی از راهکارها برای حل این مشکل استفاده از شیشه‌های هوشمند بود که به کاربران اجازه می‌داد تا شفافیت پنجره را کنترل کند. مشکل اصلی این روش از بین بردن یکی از جذابیت‌های اصلی شیشه یعنی شفافیت بود. پژوهشگران برای حل این مشکل از تکنولوژی جدیدی در هوشمندسازی پنجره استفاده می‌کنند که امکان جلوگیری از عبور نور مادون قرمز را دارد در حالیکه  نور مرئی را عبور می‌دهد. این خاصیت در گرما باعث کنترل گرمای ساختمان، خنک شدن هوا و کاهش هزینه‌های ساختمانی می‌شود.   این سازه، حالت دیگری هم دارد که با تنظیم کاربر در سرما نور مادون قرمز برای گرم شدن فضای داخلی امکان عبور را دارد اما می‌توان میزان عبور نامرئی را کاهش داد. بنابراین شیشه علاوه بر حفظ شفافیتش امکان کنترل حرارت و نور را داراست.