پروفیل لنگه بازشوی پنجره‌های بزرگ

یک توصیه برای انتخاب پروفیل لنگه بازشوی پنجره‌های بزرگ

هنگامی‌که لنگه‌ بازشوی پنجره، دارای ابعادی با ارتفاع بیش از ۱۷۰۰ میلی‌متر و عرض بالای ۹۰۰ میلی‌متر باشد، ضرورت دارد برای جلوگیری از افتادگی، از پروفیل به اصطلاح دری، استفاده شود.
به طور کلی پروفیل پنجره‌‌ها‌ دارای پهنای شش سانتی‌متر و پروفیل درها دارای پهنای ۹ سانتی‌متری است. ضمن اینکه گالوانیزه داخلی پروفیل درها بزرگتر است. بنابراین پروفیل دری تحمل بار بیشتری را دارد و در طول زمان مانع افتادگی لنگه بازشو خواهد شد.

پروفیل لنگه بازشو پنجره های بزرگ