راهنمایی ۵ نوع پنجره

راهنمایی برای ۵ نوع پنجره

پنجره علاوه بر انتقال نور و هوا  پنجره‌ها با توجه به اندازه، مکان و نحوه عمل می توانند تاثیرات چشمگیر و متفاوتی  از نظر بصری و کاربردی داشته باشند. در این یادداشت، چهلستون مروری بر ۵ نوع اصلی پنجره دارد:

دبل هانگ(Double- hung): این پنجره که در ایران کاربردی ندارد، یک نوع پنجره در خانه‌های قدیمی آمریکایی است از دو تکه ساخته شده است که دو تکه روی هم بالا و پایین (بازشو عمودی) می‌روند و برای مناطق که به گردش هوای بیشتری نیلز دارند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پنجره کشویی (slider): این پنجره به صورت افقی و به صورت کشویی باز و بسته می‌شود و مانند مدل قبلی برای مناطقی که به گردش هوا احتیاج دارند  به دلیل بازشو آسان مورد استفاده است.

پنجره لولایی (casement): این نوع پنجره که مانند در باز می‌شود و می‌توان به داخل یا خارج آن را باز کرد. وکیوم بالایی دارد.

پنجره سایبانی(awing) : این نوع پنجره به صورت یک جهت بازشو است و نیز قابلیت تغییر جهت است.

پنجره‌های ثابت (fixed): این پنجره‌ها باز نمی‌شوند و ثابت در دیوار جای می‌گیرد و برای عبور نور و منظره داشتن مناسبند.