تفاوت لولای تنظیمی و معمولی

لولاها نقش مهمی در تحمل وزن لنگه بازشو پنجره ایفا می‌کنند .

📍 از دو نوع لولا در پنجره‌ها استفاده می‌شود: لولاهای معمولی و لولاهای تنظیمی. لولاهای تنظیمی نسبت به لولای معمولی دارای قابلیت رگلاژ  و تحمل بارهای سنگین‌تر هستند.

📍منظور از رگلاژ پنجره، تنظیم لنگه بازشو برای باز و بسته شدن استاندارد، عایق بندی بهتر و حرکت درست لنگه بازشوی پنجره دوجداره است. در پنجره ای که دارای لولای تنظیمی است می‌توانیم به راحتی با استفاده از آچار آلن ( آچاری Lمانند با مقطع شش‌ضلعی) لنگه بازشو را در امتداد افقی و عمودی جابجا کنیم.

📍بنابراین استفاده از این نوع لولاها، امکان استفاده از فریم‌های بزرگتر را به ما خواهد داد و امکان تنظیم و رگلاژ پنجره را هم فراهم خواهد کرد. هرچند قیمت لولاهای معمولی در مقایسه کمتر از لولاهای تنظیمی است اما برای  داشتن یک پنجره با کیفیت و با طول عمر بیشتر پیشنهاد شرکت چهلستون استفاده از لولاهای #تنظیمی برای پنجره‌هاست.