08
بهمن

کرتین وال

 

photo 2023 01 28 10 45 02
کرتین وال

به سازه ای که در سطح نما یکپارچه می باشد کرتین وال گفته می شود . کرتین وال را می توان با مقاطع و پروفیل های مختلف اجرا کرد یکی از این پروفیل های که عمدتاً در پروژه های بزرگ در نمای ساختمان همراه با شیشه های دوجداره لمینت سکوریت اجرا می گردد پروفیل آلومینیوم لامل نام دارد. پروفیل لامل بشکل قوطی با ابعاد ۵۰*۵۰ میلیمتر تا ۵۰*۲۵۰ میلیمتر نسبت به ابعاد هر پروژه قابل اجراست. در کرتنوال لامل تمامی وزن و بار سازه توسط لامل مهار شده و لامل عمده وزن مهار شده خود را به کف زمین انتقال می دهد و باتوجه به ابعاد کرتنوال و ابعاد شیشه اجرا شده ابعاد لامل های عمودی انتخاب می گردد. لامل های عمودی نسبت به نقشه اجرایی در ارتفاع مابین هر پوتر توسط پایه هایی بنام براکت به پوتر های ساختمان یا پل های آهنی بین طبقات رول بولت و یا جوش داده می شود و لامل ها با پیچ و مهره ی فولادی به براکت ها نصب می شوند پس از نصب لامل های عمودی به پل های ساختمان و نصب پروفیل های عمودی داخل آن ، لامل ها لاستیک کشی شده و شیشه روی آن نصب و درپوش ها با پیچ روی شیشه نصب می شود . با نصب لاستیک و پلی آمید بر روی لامل پروفیل لامل نرمال تبدیل به ترمال شده و لاستیک ها و پلی آمید باعث عایق شده سازه می گردد. کرتنوال به دو روش استیک و یونیتایز قابل اجراست در روش استیک که در بالا شرح داده شد ابتدا لامل های عمودی نصب و پس از آن لامل های افقی روی لامل های عمودی نصب می گردد و اماده برای لاستیک کشی و نصب شیشه است ولی در روش یونیتایز قاب های خاص با ابعاد نقشه و شیشه در کارخانه ساخته شده و شیشه روی آن نصب شده و این قاب ها به محل پروزه حمل و در کنار هم با روش خاصی نصب می گردد. روش استیک خود به چند دسته تقسیم می شود که در همه ی روش ها طریقه نصب لامل مشترک بوده  تنها تفاوت اصلی آنها در روش نصب شیشه دوجداره و درپوش های روی آن می باشد.

photo 2023 01 28 10 44 42photo 2023 01 28 10 44 48