06
اسفند

آنادایز آلومینیوم

آنادایز لایه ای اکسیدی که روی سطح فلزات تشکیل می شود. تمامی فلزات قابلیت اکسیده شدن را دارند و این اکسیده شدن نوعی کاور روی پروفیل بوده که باعث جلوگیری از اکسیده شدن بیشتر پروفیل می شود و آنادایز هم لایه اکسیده روی پروفیل می باشد . جریان مستقیم برق از مایع  الکترولیت می گذرد که در آن زمانیکه آلومینیوم وارد این مایع  می شود بر سطح آلومینیوم لایه نازکی از اکسید ایجاد می گردد که این اکسید باعث افزایش سختی و مقاومت در برابر خوردگی و نمای زیبا می شود به این نوع انادایز مات گویند .

آنادایز به دو روش شیمیایی و الکتروشیمیایی انجام می شود

در روش شیمیایی فلز اکسید جذب سطح آلومینیوم شده و لایه پایداری به وجود می آورد در روش الکتروشیمیایی در شرایطی مشخص و پارامتر های کنترل شده بر روی سطح الومینیوم لایه اکسیدی ایجاد می گردد . در آنادایز آلومینیوم بجز بالابردن سختی و مقاومت آلومینیوم خواص دیگری نیز ایجاد می کند .

در آنادایز آلومینیوم پروفیل در الکترولیتی مشخص قرار گرفته و مرحله های آنادایز آلومینیوم انجام می گرددپس از شستشوی سطح آلومینیوم قطعه ای نظیر سرب یا تیتانیوم یا استیل به عنوان کاتر در نظر گرفته می شود  و در زمان اعمال جریان برق در مایع که در حوضچه های مخصوص قرار دارد آلومینیوم در نقش آند شروع به خورده شدن  می شود . جریان و زمان دو پارامتر مهم در تعیین ضخامت و خواص لایه اکسیده می باشد .

از مزایای آنادایز می توان به افزایش مقاومت به خوردگی،  افزایش رنگ پذیری ، مقاومت در برابر سایش، عایق کردن الومینیوم ، افزایش قابلیت تابش و انتشار حرارت سهولت تعمییر و نگهداری اشاره داشت .