کرتین وال بندینی

سیستم کرتین وال BC 50

سیستم کرتین وال BC 50 با عرض ۵۰ میلی متر ، سیستمی با عایق حرارتی بالا و پروفیل های ترنزم و مولیون قابل استفاده در کلیه جهات (افقی – عمودی – سایر زاویه ها) و مناسب برای انواع نماهای شیشه ای می باشد. سیستم BC 50 تمام سایزهای کرتین وال موردنیاز بازار، از کوچکترین قالب ( سیستم addon _نوک دماغه ) تا سایز ۲۰ سانتیمتر را پوشش میدهد.
 
PDF3    اطلاعات فنی کرتین وال BC 50

مزایای سیستم کرتین وال بندینی

  • اکونومی بودن
  • هم باد کردن
  • تنوع در سایز
  • عایق بودن
  • ممان اینرسی بالا

 

اکونومی بودن

یکی از مزایای کرتین وال بندینی نسبت به سایرین این است که سایز نوک دماغه تمام مقاطع پروفیل ها با هم برابر است و میتوان از یک پروفیل هم بصورت عمودی و هم بصورت افقی استفاده کرد. در نتیجه سیستم پرتی کمتری برای پروژه خواهد داشت و اکونومی تر میشود.

هم باد کردن

زمانی که عرض یونیت ها بزرگ باشد و وزن شیشه ها زیاد باشد ،  پروفیل های افقی یا ترنزوم دچار Rotate یا چرخش میشوند. برای جلوگیری از این کار عمل کام زبانه انجام میدهند. در عمل کام زبانه، برای کارفرما خیلی مهم است که پروفیل ها از پشت هم باد شوند. در سیستم BC 50 بندینی پروفیل های کرتین وال از پشت هم باد میشوند، در صورتی که خیلی از سیستم های موجود در بازار این امکان را ندارند.
بعنوان مثال برای سایز ۱۰ سانتی، سایز ۱۰.۶ در نظر گرفته میشود که ۰.۶ آن کام زبانه میشود و عملا در واقعیت سایز عمودی و افقی سایز ۱۰ استفاده شده است و عمل کام زبانه هم انجام شده است.

تنوع در سایز

سیستم کرتین وال BC 50 در سایزهای مختلف تولید میشود. تیم فنی شرکت بندینی برای هر پروژه ای با نرم افزارهای مرتبط محاسبات انجام میدهد و متناسب با دهانه آزاد تیر و فاصله بین اسلاب طبقات ، پروفیل مرتبط را شناسایی ، انتخاب و پیشنهاد میدهد.درحالی که بیشتر شرکت ها، پروفیل ها را تجربی انتخاب میکنند و این عمل مهندسی نیست.

عایق بودن

از قطعات PVC  در نوک دماغه سیستم کرتین وال استفاده شده است که این موجب میشود ، سیستم در هر سایز شیشه ، جوابگوی مشتری باشد. در این سیستم ارتباط بین پروفیل های استفاده شده در بیرون و پروفیل های استفاده شده در داخل ساختمان قطع میشود وعایق میشود.
لاستیک های استفاده شده در سیستم های درب و پنجره و نمای ساختمان بندینی تماما EPDM هستند. همچنین لاستیک های بیرونی یوچنل ها سیلیکونی است و این مانع واکنش شیمیایی آن با چسب مورد استفاده میشود.
سایز شیشه ای که در کرتین وال استفاده میشود، باتوجه به فیس کپ بودن و فریم لس بودن سیستم، متفاوت است و نهایتا تا ۳۴ میل قابل اجرا است.

ممان اینرسی بالا

یکی دیگر از مزایای سیستم کرتین وال BC 50 ، این است که به دلیل اکونومی بودن سیستم، با استفاده از کمترین مقطع به بیشترین ممان اینرسی میرسیم.