پنجره ای که هوا را تصفیه می کند

پنجره ای که هوا را تصفیه می کند

اگر پنجره بطور صحیح ساخته و بکار گرفته نشود و یا در طراحی ساختمان دیدگاه های انرژی رعایت نشود و پنجره دوجداره در موقعیت مناسب قرار نگیرد،عامل اصلی افت حرارتی و برودتی در فصول سرد و گرم سال می شود. در این میان این نوع پنجره، بدون نیاز به مصرف برق یا گاز، به سادگی می تواند هوا را تصفیه کرده و به داخل اتاق هدایت کند.این پنجره متشکل از،پنل های خورشیدی دارای مینی فن با قدرت مکش زیاد، شیشه و گیاهانی در خارج می باشد و مهر و موم است.هوادر این از پنجره ها، به طور منظم و با کمک فن به داخل پنجره کشیده می شوند،با کمک این نوع از پنجره های دوجداره گیاهان نیز پس از جذب دی اکسید کربن هوا و تبدیل آن به اکسیژن پاک و خالص، هوارا به داخل اتاق هدایت می کنند