فناوری نانو در پنجره ها

فناوری نانو در پنجره ها

اتلاف انرژی در ساختمان اعم از گرما و سرما از هر جدا کننده محیط داخل از خارج امکان پذیر است،در این میان بدنه پنجره و شیشه آن،بخش قابل توجهی از اتلاف انرژی را به خود اختصاص می دهد. گزارش دانشمندان «ام.آی.تی» فناوری پنجره هوشمند جدیدی را عرضه کردند که می‌‌تواند در روزهای گرم تابستان تاریک شود و در مصرف انرژی دستگاه‌های خنک‌کننده صرفه‌جویی کند. این فناوری جدید پنجره هوشمند می‌تواند در روزهای گرم تابستان که نور آفتاب به داخل ساختمان‌ها وارد می‌شود و نیاز به استفاده از دستگاه‌های خنک‌کننده و تهویه‌کننده هوا را افزایش می‌دهد به صورت هوشمند تاریک شود و از انعکاس نور جلوگیری کند و در عوض در فصول سرد سال دوباره به حالت اول بازگردد و شفاف شود