• سه هتل ۵ ستاره در قزوین نیمه‌تمام رها شده است
  • مطالبه گری حق شهروندان است و مدیران باید به آن پاسخ دهند
  • حقوق ساکنان بافت فرسوده مورد توجه قرار گیرد
رعایت موارد بهداشتی در سازمان آتش نشانی قزوین

رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین خبرداد:

رعایت موارد بهداشتی در سازمان آتش نشانی قزوین

مجتبی منتظری، رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین، گفت: تمام موارد بهداشتی در سازمان آتش نشانی قزوین رعایت می شود و سلامت آتش نشانان به طور مستمر مورد بررسی قرار می گیرد.

چرا حاج داود محمدی؟

داود محمدی، نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با سابقه 30 سال کار قضایی در عالی‌ترین سطوح کشور و سابقه ی دو دوره متوالی نمایندگی مردم این حوزه در مجلس شورای اسلامی، حالا برای سومین دور متوالی آمده است تا در پرونده‌ی پر ثمر زندگی، همچون گذشته، خدمت به مردم را ادامه دهد و گام هایش را محکم‌تر بردارد. محمدعلی اشتریان – فعال رسانه و مطبوعات

داودی،رییس شورای اسلامی شهر قزوین خواستارشد:

ضرورت حل مشکلات طرح های مسکوت مانده در شورای عالی شهرسازی

رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین خبرداد:

رعایت موارد بهداشتی در سازمان آتش نشانی قزوین

قوامی رییس کمیسیون بهداشت و محیط زیست پارلمان محلی قزوین

رقم بودجه پیشنهادی شهرداری قزوین كاهش يابد