• تعدادی از کارگران و بازنشستگان استان قزوین حمایت معیشتی دریافت نکرده‌اند
  • نمایندگان تعاونی‌های مصرف کارگران قزوین مشخص شدند
  • خواهرخواندگی شهرها زمینه‌ای برای دیپلماسی شهری است
حتی یک کیلو ذرت آلوده هم وارد کشور نشده است

محمدی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:

حتی یک کیلو ذرت آلوده هم وارد کشور نشده است

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از ورود کمیسیون متبوعش به موضوع ذرت‌های آلوده خبر داد و گفت: با نظارت کمیسیون اصل ۹۰ و دستگاه‌های نظارتی، حتی یک کیلو ذرت آلوده هم وارد کشور نشده است.

محمدی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:

حتی یک کیلو ذرت آلوده هم وارد کشور نشده است

علیخانی رئیس اداره بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین

حوادث ناشی از کار در قزوین ۲۰ درصد کاهش یافت

مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان قزوین خبر داد

پرداخت مبلغ 190میلیارد تومان تسهیلات اشتغال در استان قزوین

منتظری، رییس سازمان آتش نشانی شهرداری قزوین خبر داد

حضور آتش نشانان در مدارس و مهد کودک ها

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها قزوین:

شوراهای اسلامی شهرها بر عملکرد شهرداری ها نظارت کنند

کشاورز، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین

شهروندان نقش مؤثری در توسعه مشارکت های اجتماعی دارند