3 برچسب خبری مرتبط به قزوین، محمدی

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، بابیان‌اینکه ایران در اوج تحریم‌ها در تولید علم و فناوری سرآمد جهان است، گفت: مردم بصیر و فهیم کشور در طول چهل سال گذشته تهدیدهای آمریکا را به فرصت‌های طلایی مبدل کرده و پله‌های ترقی را پشت سر گذاشتند.

داود محمدی، نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با سابقه 30 سال کار قضایی در عالی‌ترین سطوح کشور و سابقه ی دو دوره متوالی نمایندگی مردم این حوزه در مجلس شورای اسلامی، حالا برای سومین دور متوالی آمده است تا در پرونده‌ی پر ثمر زندگی، همچون گذشته، خدمت به مردم را ادامه دهد و گام هایش را محکم‌تر بردارد. محمدعلی اشتریان – فعال رسانه و مطبوعات