دسته بندی اخبار / شهری

واگذاری اختیارات شهرهای زیر پنجاه هزار نفر به استان ها

معاون عمرانی استاندار قزوین خبرداد؛

واگذاری اختیارات شهرهای زیر پنجاه هزار نفر به استان ها

معاون امور عمرانی استاندار قزوین گفت: بسیاری از طرح های جامع شهری به دلیل سیاست گذاری های اشتباه یا غیر اصولی از عوامل ساخت و سازهای غیرمجاز هستند که باید هرچه سریعتر برای بازنگری و اصلاح آنها اقدام شود.