دسته بندی اخبار / شهری

حقوق ساکنان بافت فرسوده مورد توجه قرار گیرد

شهردار قزوین در خصوص تصویب طرح‌جامع شهر قزوین در سال‌های ۶۸، ٧٣ و ٩۴ گفت: طرحی که در سال ۹۴ مصوب شد، مشکلات زیادی داشت و مردم را دچار مشکل کرد. ما در قزوین ۵۰۰ هکتار بافت فرسوده داریم که هر روز فرسوده تر می شود و ۱۵۰ هزار نفر از ساکنان آنها را دچار مشکل کرده است.

رعایت موارد بهداشتی در سازمان آتش نشانی قزوین

رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین خبرداد:

رعایت موارد بهداشتی در سازمان آتش نشانی قزوین

مجتبی منتظری، رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین، گفت: تمام موارد بهداشتی در سازمان آتش نشانی قزوین رعایت می شود و سلامت آتش نشانان به طور مستمر مورد بررسی قرار می گیرد.