مجتمع خدماتي، تفريحي و اقامتي اريکه آپادانا احداث مي شود

گنجي، معاون سرمايه گذاري شهرداري قزوين

مجتمع خدماتي، تفريحي و اقامتي اريکه آپادانا احداث مي شود

ناصر گنجي معاون سرمايه گذاري و مشارکت شهرداري قزوين گفت: مجتمع اقامتي، خدماتي و تجاري اريکه آپادانا در 8طبقه شامل هتل، رستوران، کافي شاپ، درياچه مصنوعي، جايگاه سوخت، فضاهاي ورزشي در زميني به مساحت 33360 متر مربع احداث خواهد شد.