دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران براي جوانان تبيين شود

بيدخام،مديرکل امور اجتماعي استانداري قزوين:

دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران براي جوانان تبيين شود

بيدخام،مديرکل امور اجتماعي استانداري قزوين گفت:دستاوردهاي انقلاب بايد به خوبي براي نسل جوان بازگو شود تا آينده سازان کشور به بالندگي انقلاب اسلامي ايران افتخار کنند.

شبکه آب خام بوستان در حال احداث محله شهيدبهشتي ايجاد شد

مظفري، مديرعامل سازمان فضاي سبز شهرداري قزوين:

شبکه آب خام بوستان در حال احداث محله شهيدبهشتي ايجاد شد

محمد صادق مظفري، مديرعامل سازمان پارک‌ها و فضاي سبز شهرداري قزوين گفت: به منظور تامين آب براي آبياري فضاي سبز بوستان در حال احداث محله شهيد بهشتي، شبکه مستقل آب خام (چاه) در اين بوستان ايجاد شد.