تيم ملي كاراته ايران نايب قهرمان آسيا شد

با درخشش كاراته‌كاي قزويني؛

تيم ملي كاراته ايران نايب قهرمان آسيا شد

رئيس هيئت كاراته استان قزوين گفت:‌ تيم ملي كاراته ايران در مسابقات قهرماني آسيا كه به ميزباني كشور ژاپن برگزار شد و با پيروزي‌هاي پي‌در پي بهمن عسگري، كاراته‌كاي قزويني خود به نايب قهرماني آسيا در بخش