تقویت تشکل‌های غیردولتی، گامی برای خروج از مشکلات کشاورزی

استاندار قزوین گفت: باید تشکل‌های کشاورزی در حوزه‌های مختلف فعال و تقویت شوند تا بتوانیم با کمک آن‌ها به برنامه‌های بلندمدت خود دست یابیم و کشاورزی را توسعه بخشیم. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان