اعطای وام به پدید آورندگان کتاب

رستمی معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین خبرداد:

اعطای وام به پدید آورندگان کتاب

محمد رستمی معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین گفت: با پیگیری موسسه خانه کتاب و حمایت معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به پدید آورندگان کتابی که در پایگاه اهل قلم خانه کتاب ثبت نام کرده و واجد شرایط باشند، وام اعطاء خواهد شد.