شوراهای اسلامی شهرها بر  عملکرد شهرداری ها نظارت کنند

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها قزوین:

شوراهای اسلامی شهرها بر عملکرد شهرداری ها نظارت کنند

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها بیان کرد: شوراهای اسلامی شهرها در نظارت بر عملکرد حوزه های مختلف شهرداری باید به طور جدی ورود نمایند و در این امر از وظایف قانونی خود استفاده کنند.

مطالعات گسل شمال قزوین آغاز شد

مدیر کل مدیریت بحران استان قزوین:

مطالعات گسل شمال قزوین آغاز شد

مطالعات گسل شمال قزوین توسط اداره کل مدیریت بحران استانداری و با حضور اساتید دانشگاهی حوزه زمین شناسی، زلزله شناسی و نقشه برداری آغاز شد.

باید زمینه استفاده از ظرفیتهای میراث فرهنگی در قزوین فراهم شود

هدایت الله جمالی پور استاندار قزوین با اشاره به سهم گردشگری در اقتصاد ملی کشورها گفت : امروزه صنعت گردشگری در رونق اقتصادی کشورها نقش مهم و تاثیرگذاری دارد به طوری که درآمد حاصل از حوزه گردشگری به درآمدهای نفتی کشورها نزدیک می شود و در کشور ما نیز استانهایی که به گردشگری توجه ویژه دارند گردش مالی اقتصادی حاصل از درآمدهای این حوزه منجر به سرمایه گذاری و رونق اقتصادی آن استان شده است .