شوراهای اسلامی شهرها بر  عملکرد شهرداری ها نظارت کنند

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها قزوین:

شوراهای اسلامی شهرها بر عملکرد شهرداری ها نظارت کنند

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها بیان کرد: شوراهای اسلامی شهرها در نظارت بر عملکرد حوزه های مختلف شهرداری باید به طور جدی ورود نمایند و در این امر از وظایف قانونی خود استفاده کنند.

مطالعات گسل شمال قزوین آغاز شد

مدیر کل مدیریت بحران استان قزوین:

مطالعات گسل شمال قزوین آغاز شد

مطالعات گسل شمال قزوین توسط اداره کل مدیریت بحران استانداری و با حضور اساتید دانشگاهی حوزه زمین شناسی، زلزله شناسی و نقشه برداری آغاز شد.