امنیت واقتدار امروز کشور مدیون شهداست

استاندار قزوین گفت: امروز همه مسئولان و گروه های مختلف با هر نگاه سیاسی به عشق شهدا دور هم جمع شده اند و اقتدار، عزت و امنیت امروز کشور مدیون شهداست و همه باید قدردان آن باشیم و از آرمانهای شهدا صیانت کنیم.